Kustmarkens Hundtjänst AB


är ett serviceföretag som i huvudsak arbetar med avel och dressyr av samhällsnyttiga hundar.

Denna inriktning består dels av dressyr av ledarhundar och utbildning av ledarhundsförare. Utöver denna huvudinriktning är företagets personal certifierade assistans hunds instruktörer.

Sedan 2008 har vi varit delaktiga i utvecklingen av ledarhundar anpassade för människor med dövblindhet.

Vi inom företaget Kustmarkens Hundtjänst har tillsammans dresserat och producerat över 200 SRF certifierade ledarhundar.


Kustmarkens kennel


Vi har idag drivit Företaget sedan starten 1993 och anser oss ha en bred erfarenhet från avel och dressyr på många olika områden.

Från egen avelsverksamhet på schäfer har vi levererat ett stort antal polisiära tjänstehundar till och utanför Sverige. Vår avel på labrador tillför nära 90% av egen produktion av SRF certifierade ledarhundar.

Flygfoto:
Överblick Kustmarkens Hundtjänst AB
RSV2000 WM 2016
Tjänstehundar

Utöver företagets huvudinriktning tillkommer dressyr och försäljning av andra typer av Samhällsnyttiga hundar.

Denna verksamhet vilket närmast är att likna med en marginalsyssla, har ändock sitt värde i företagets kunskap runt den totala tjänstehundsdressyren.


Ledarhundsstallet

2007 påbörjade vi nybyggnation av Ledarhundsstall, dressyrplats samt hinderbana. I slutet av 2008 stod stallet i huvudsak färdigt. Stallet är på 450kvm med plats för sammanlagt 28 hundar.

Efter 25 års erfarenhet har vi byggt Sveriges modernaste och ett av Europas mest välplanerade Ledarhundsstall.

Dessutom har vi ett separat valpstall med plats för att samtidigt hålla 6-kullar valpar.